Architektura osiedli mieszkaniowych

Wzorcowe, nowoczesne, GLOBALNE osiedla mieszkaniowe

Nowoczesność domeną Czechów

Czechy to jeden z wiodących w nowoczesnej architekturze krajów. W państwie tym można odnaleźć liczne przykłady wspaniałej nowoczesnej architektury, w tym również nowoczesnych zespołów mieszkaniowych. Na szczególną uwagę zasługują zaś powstały w 2009 r., Central Park w Pradze oraz Chassee Terrain w Bredzie, który został wybudowany w 2001 r. Oba osiedla mają szczególne cechy, które je łącza, są to między innymi:

  • oba zespoły ulokowane są w pobliżu centrów miast

  • architektonicznie charakteryzują się prostotą budynków, lekkością ich formy oraz funkcjonalnością rozwiązań.