Architektura nowoczesna

Prądy w architekturze nowoczesnej: neomodernizm

Neomodernizm – jako prąd w architekturze powstał na przełomie XX i XXI wieku jako sprzeciw wobec eklektycznych form postmodernizmu i populizmu. Neomodernizm poszukuje w prostocie sposobu na wyrażenie współczesności.

Często jednak w neomodernizstycznych budynkach, jedynie ich fasada nawiązuje do modernizmu, co stoi w jawnej sprzeczności z modernizmem, który traktował budynek zarówno od wewnątrz, jak i z zewnątrz jako jedną całość. Do prądów neomodernistycznych zaliczane są dekonstruktywizm i nowy rygoryzm.