Architektura nowoczesna

Prądy w architekturze nowoczesnej: minimalizm

Less is more, czyli minimalizm współczesnego budownictwa

Jednym z dominujących elementów nowoczesnej architektury jest minimalizm. Wyraża się on w zasadzie „Less is more”. Zasada ta tłumaczona jest jako zwrot mniej znaczy więcej. Minimalizm we współczesnej architekturze został niejako wymuszony cywilizacyjnie, wpływ na jego powstanie miały między innymi:

  • zwiększenie populacji ludzi na świecie, co wymusiło zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym,
  • rozwój budownictwa bloków i osiedli mieszkaniowych,
  • zaistniała potrzeba, aby maksymalnie wykorzystywać każdą wolą przestrzeń.