Bez kategorii

Montaż centralnego ogrzewania

 

Podczas montażu centralnego ogrzewania niezwykle ważną kwestią jest wykonanie instalacji zgodnie z wytycznymi podanymi w projekcie.

 

 

Dlaczego ma to tak duże znaczenie?

 

– Przede wszystkim zaprojektowana instalacja opracowana jest zgodnie z normami bezpieczeństwa podanymi w przepisach.

 

– Kolejną ważną kwestią jest dopasowanie jej do specyfiki obiektu. Innego rodzaju ogrzewanie potrzebne jest do niewielkiego domu, a w innym stylu instalację stworzymy dla obiektu kilkupiętrowego.

 

Zagrożenia związane z nieodpowiednim wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania

 

a) Wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania mogą zająć się specjaliści posiadający zarówno odpowiednią wiedzę jak i sprzęt.

 

b) Pozwoli to uniknąć problemów związanych ze zbyt niską temperaturą w pomieszczeniach, szczególnie podczas mroźnych dni.

 

c) Innym problemem instalacji mogą być wysokie koszty ogrzewania, znacznie przewyższające te, które pierwotnie planowano. Pamiętajmy, że projekt budowlany uwzględnia zarówno straty ciepła jak i inne elementy. Dlatego to w dużej mierze od jakości instalacji zależy efektywne ogranie budynku.

 

 

Różne sposoby podłączeń instalacji C. O

 

Istnieje wiele możliwości podłączenia instalacji centralnego ogrzewania, wszystko zależy od zastosowanego rodzaju czynnika grzewczego oraz od poszczególnych elementów instalacji.

 

Instalacja grawitacyjna

 

Instalacja grawitacyjna wykorzystuje między innymi zmianę gęstości wody wywołaną zmianą jej temperatury. Woda najczęściej rozprowadzana jest z poziomu piwnicy lub poddasza i dalej poprzez każde z pomieszczeń.

 

Gdzie stosuje się ogrzewanie grawitacyjne?

 

Instalacją grawitacyjna sprawdzi się szczególnie w budynkach małych, gdzie nie ma zbyt dużych różnic w wysokości między źródłem ciepła, a grzejnikami.

 

Instalacja z pompą

 

Alternatywą jest instalacja z pompą, która zamiast grawitacji odpowiedzialna jest za dostarczenia wody do wszystkich elementów instalacji. Centralne ogrzewanie z pompą spotykane jest powszechnie w budynkach.