Architektura osiedli mieszkaniowych

Kondominium – nowoczesne osiedle mieszkaniowe

Nigdy wcześniej w historii miasta nie rozwijały się tak szybko, jak ma to miejsce obecne. Niestety w wielu przypadkach ów rozwój nie jest nadzorowany odpowiednimi zarządzeniami związanymi z planowaniem przestrzennymi miast. Na peryferiach dużych aglomeracji powstają liczne osiedla mieszkaniowe, znaczna ich część ma postać kondominiów.

Kondominium – jest to zespół mieszkaniowy, wydzielony z terenu miasta, zamknięty otoczony wysokim płotem lub murem, strzeżony i monitorowany. Charakterystyczną ich cechą jest tak zwana architektura międzynarodowa – jednolita architektura stosowana w przypadku osiedli mieszkaniowych na całym świecie (a przynajmniej w Zachodnim kręgu cywilizacyjnym).