Architektura zrównoważona

Idee leżące u podstaw zrównoważonej architektury

Architektura zrównoważona stanowi wyraz współczesnych tendencji traktujących środowisko życia człowieka jako jedną całość. Projektowanie budynków zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju zakłada, że będą to budowle:

  • przyjazne dla środowiska – zarówno podczas ich użytkowania, wznoszenia, jak i materiałów, z których zostały wykonane,
  • przyjazne człowiekowi – powinny być to budynki funkcjonalne, zdrowe oraz zapewniające właściwe otoczenie dla rozwoju społecznego człowieka,
  • atrakcyjne ekonomicznie – mieszkanie nie powinno być dobrem luksusowy, a towarem ogólnie dostępnym.