Architektura futurystyczna

Futuryzm początków XX wieku

Futuryzm jako trend w architekturze i sztuce pojawił się na początku XX wieku, głosił on zerwanie z dotychczasowymi tradycjami, odtąd architektura miała zwracać się ku przyszłości, a przyszłość owa rozumiana była jako zwrot ku minimalistyczny formom stawiającym na pierwszym planie funkcjonalność.

Do najwybitniejszych architektów futuryzmu zaliczany jest Antonia Sant’Elii, który tworzył wizje miast przyszłości, gdzie dominującymi materiałami były beton, szkło i stal. Wystarczy spojrzeć na jego projekty by przekonać się, że dzisiejsze miasta mają w sobie wiele pierwiastków wykreowanych przez Sant’Elii.