Architektura zrównoważona

Charakterystyka zrównoważonych projektów

Budynki zrównoważone to te, które są przyjazne zarówno dla człowieka, jak i środowiska naturalnego, a przy tym tanie w użytkowaniu. Projekty tego typu budynków charakteryzowane są przy pomocy zasady 4 R. Budynki zrównoważone powinny:

Reduce – oznacza zmniejszenie zużycia energii oraz materiałów budowlanych

Reuse – oznacza, że materiały konstrukcyjne bywają ponownie używane

Recycle – oznacza, że budynek wznoszony jest z materiałów pochodzących z recyklingu, a projekty pozwalają na ponowne wykorzystanie niektórych materiałów,

Renewable – energia pochodzi z odnawialnych źródeł energii.