Architektura zrównoważona

Charakterystyka zrównoważonych projektów

Budynki zrównoważone to te, które są przyjazne zarówno dla człowieka, jak i środowiska naturalnego, a przy tym tanie w użytkowaniu. Projekty tego typu budynków charakteryzowane są przy pomocy zasady 4 R. Budynki zrównoważone powinny: Reduce – oznacza zmniejszenie zużycia energii oraz materiałów budowlanych Reuse – oznacza, że materiały konstrukcyjne bywają ponownie używane Recycle – oznacza, […]

Architektura zrównoważona

Zrównoważony projekt architektoniczny: aspekt ergonomiczny

Budynek przyjazny człowiekowi Budynki zrównoważone, powinny to być także budynki ergonomiczne, jest to aspekt, który zwraca uwagę na społeczno – kulturowy wymiar mieszkania. Budynek, który projektowany jest jako zrównoważony powinien zapewniać odpowiednią temperaturę i wilgotność powietrza dla komfortu człowieka, mieszkania tego typu powinny być przede wszystkim bezpieczne dla zdrowia – nie można wykorzystywać w ich […]

Architektura zrównoważona

Zrównoważony projekt architektoniczny: aspekt ekonomiczny

Pieniądze i architektura Aspekt ekonomiczny jest nie mniej ważny niż pozostałe dwa aspekty. Z założenia budownictwo zrównoważone powinno zakładać takie rozwiązania, które zapobiegać mają tendencją do tego, że własne mieszkanie stanie się luksusem. Oszczędności w projektach architektonicznych Już na etapie projektowania aspekt ekonomiczny zrównoważonego budynku powinien realizować się poprzez projekt, który zakłada oszczędność materiałów oraz […]

Architektura zrównoważona

Zrównoważony projekt architektoniczny: aspekt ekologiczny

Ekologiczny projekt Budownictwo zużywa 45% energii z zasobów ziemi, zaś emituje aż 35% gazów cieplarniach, aby zmniejszyć szkodliwość ekologiczną budownictwa jednym z aspektów zrównoważonej architektury jest właśnie aspekt ekologiczny, czyli projektowanie budynków, tak aby były one przyjazne dla środowiska. Takie budynki projektowane są najczęściej według następujących zasad: oszczędności energii, budynki są projektowane tak by zużywały […]

Architektura zrównoważona

Idee leżące u podstaw zrównoważonej architektury

Architektura zrównoważona stanowi wyraz współczesnych tendencji traktujących środowisko życia człowieka jako jedną całość. Projektowanie budynków zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju zakłada, że będą to budowle: przyjazne dla środowiska – zarówno podczas ich użytkowania, wznoszenia, jak i materiałów, z których zostały wykonane, przyjazne człowiekowi – powinny być to budynki funkcjonalne, zdrowe oraz zapewniające właściwe otoczenie dla […]