Architektura osiedli mieszkaniowych

Sopocka pomysłowość

Regionalizm w architekturze przejawia się w dążeniu do projektowania nowoczesnych osiedli mieszkaniowych w detalach odwołujących się jednak do tradycyjnych wzorców. Przykłady takich osiedli można znaleźć nad polskim Morzem – w Sopocie. W Spocie nowo powstające budynki swoją wysokością i usytuowaniem zależne są od historycznej zabudowy, która je otacza. Cechą wspólną dla architektury tego miasta są […]

Architektura osiedli mieszkaniowych

Regionalizacja w architekturze osiedli mieszkaniowych

Antyneomodernistyczne trendy Regionalizacja w architekturze jest niejako przejawem buntu przeciw ideom zwolenników neomodernizmu, głoszącym zerwanie z tradycją, bo właśnie w tradycji zakorzeniony jest nurt regionalizacji architektury osiedli mieszkaniowych. Nowoczesność i tradycja Regionalizacja nie oznacza, że architekci przenoszą mieszkańców osiedli do kurnych chat, przeciwnie budynki projektowane w tym duchu są to nowoczesne, w pełni funkcjonalne obiekty, […]

Architektura osiedli mieszkaniowych

Wzorcowe, nowoczesne, GLOBALNE osiedla mieszkaniowe

Nowoczesność domeną Czechów Czechy to jeden z wiodących w nowoczesnej architekturze krajów. W państwie tym można odnaleźć liczne przykłady wspaniałej nowoczesnej architektury, w tym również nowoczesnych zespołów mieszkaniowych. Na szczególną uwagę zasługują zaś powstały w 2009 r., Central Park w Pradze oraz Chassee Terrain w Bredzie, który został wybudowany w 2001 r. Oba osiedla mają […]

Architektura osiedli mieszkaniowych

Globalizacja w architekturze osiedli mieszkaniowych

Szablonowe osiedla Globalizacja to zjawisko polegające na tworzeniu jednolitych wzorców kulturalnych, gospodarczych i społecznych w obrębie całego świata. Procesy globalizacyjne dotarły również do architektury, w projektowaniu osiedli mieszkaniowych, gdzie jest to łatwo zauważalne, niezależnie od tego w jakim miejscu kuli ziemskiej się znajdziemy – zawsze osiedla mieszkaniowe będą miały podobną formę. Obecnie jest to często […]

Architektura osiedli mieszkaniowych

Kondominium – nowoczesne osiedle mieszkaniowe

Nigdy wcześniej w historii miasta nie rozwijały się tak szybko, jak ma to miejsce obecne. Niestety w wielu przypadkach ów rozwój nie jest nadzorowany odpowiednimi zarządzeniami związanymi z planowaniem przestrzennymi miast. Na peryferiach dużych aglomeracji powstają liczne osiedla mieszkaniowe, znaczna ich część ma postać kondominiów. Kondominium – jest to zespół mieszkaniowy, wydzielony z terenu miasta, […]